Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | Sortiment | Pletivo, ploty | Často kladené otázky

Často kladené otázky

Rozmotávání pletiva

Kompaktní roli pletiva položíme na rovný terén a přidržíme konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, přitom musíme stále držet konce motouzu
Opatrně táhneme za konce motouzu a pletivo rozmotáme do jedné rohože
Stává se, že při rozmotání pletiva dojde k tomu, že se některé dráty přetočí a proto tyto dráty vyrovnáme půl otočkou ještě předtím, než budeme stavět plot
Na horním a dolním okraji pletiva odehneme a rozpleteme spojení dvou sousedních drátů (zahnutí nebo vrtulky) a krouživým pohybem vypleteme krajní drát (plochou spirálu), přiložíme k sobě dva konce pletiva, které chceme spojit a šroubovitým pohybem vpleteme zpět volnou spirálu
Je zakázáno rozmotávání pletiva opačným způsobem
  

Rozpletení a spojení pletiva

Na horním a dolním okraji pletiva odehneme a rozpleteme spojení dvou sousedních drátů

Krouživým pohybem vypleteme krajní drát (plochou spirálu)

Přiložíme k sobě dva konce, které chceme spojit a šroubovým pohybem vpleteme volnou spirálu

Montážní návod

Rozmístění sloupků:

Napínací sloupky (doporučujeme použít průměr 48 mm) se používají na začátku a konci oplocení s 1 vzpěrou, na každém rohu se 2 vzpěrami a průběžně každých 25-30 m se dvěma vzpěrami

Mezisloupky se umísťují mezi napínací sloupky ve vzdálenosti 3 m u pletiva výšky do 160 cm a 2,5 m u vyšších pletiv, vzpěry se připevňují ke sloupkům ve výšce 2/3 jeho nadzemní výšky, pomocí objímky a šroubu.

Před uchycením - zavěšením pletiva, musí být napínací dráty a napínáky nataženy mezi sloupky
Vzdálenost  sloupků je maximálně 3 m a všechny rohové a koncové sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Je-li oplocení delší než 25 m, doporučujeme opatřit každý desátý průběžný sloupek 2 vzpěrami pro lepší stabilitu plotu. Napínací dráty pletiva, které se kotví k rohovým a koncovým sloupkům jsou umístěny nahoře, uprostřed a dole. Vzpěra se uchycuje pomocí objímky ke sloupku.

  

Klasická pletená pletiva
Jaký je rozdíl mezi poplastovanými pletivy Mini a Buchlovan?

Pouze v síle použitého pozinkovaného ocelového drátu a síly poplastování.
Čím je použitý drát silnější, tím je pletivo pevnější a méně náchylné na mechanické poškození.

Jaké jsou výhody klasického pleteného pletiva?

Nejlevnější řešení oplocení. Hodí se i do nerovného terénu a svahů.
Snadná montáž a výměna případného poškozeného pletiva.
Rozpletení a spletení se prování pouhým vyšroubováním nebo naopak vpletením jednoho drátu vytaženého z pletiva po uvolnění konců.

Mám si vybrat pletivo bez zapleteného napínacího drátu nebo už se zapleteným napínacím drátem (nahoře a dole)?

 • Pletivo se zapleteným napínacím drátem je daleko objemnější (průměr role cca 50 cm) než pletivo v kompaktní roli (pletivo bez zapleteného napínacího drátu). Pletivo se zapleteným napínacím drátem pravděpodobně neodvezete osobním autem.
 • Pletivo se zapleteným napínacím drátem se hůře a komplikovaněji napíná na plot. Napínací drát je v případě tohoto pletiva vpleten mezi oka. Pletivo bez napínacího drátu se na napnutý napínací drát pouze zaháčí.
 • Výhodou pletiva se zapleteným napínacím drátem je, že má už napínací drát zapleten nahoře a dole. Případný střední napínací drát nutno zakoupit zvlášť a zaplést samostatně. Na obou koncích pletiva s napínacím drátem je přesah napínacího drátu cca 10 cm.

Doporučení MSD, a.s. : pletivo bez zapleteného napínacího drátu

Jaké pletivo se hodí pro zahrady s velkými psy?

Klasické pletené pletivo Buchlovna 2,0/3,0 mm nebo celý sortiment svařovaných pletiv jako je například Heavy. Je možno použít i panely a sloupky řady EURO.

Kolik řad napínacího drátu potřebuji na různé výšky pleteného pletiva?

Výška  1000 mm – 2 řady
            1250 mm – 2-3 řady dle vlastního uvážení
            1500 – 1750 mm – 3 řady
            2000 – 3-4 řady dle vlastního uvážení

Mám pletivo natahovat na sloupky uvnítř nebo vně pozemku?

Běžnější je napnout pletivo vně pozemku, takže sloupky jsou uvnitř pozemku.

Jak mám postupovat při montáži v rozích?

Pletivo se omotá z venkovní strany sloupku, obtočí vázacím drátem a pokračuje přes roh dále.

Pokud začíná v rohu ostrý svah, je možné pletivo na rohovém sloupku ukončit a začít na tom samém sloupku natahovat nové pletivo směrem do svahu. Vyhnete se tak nechtěných boulím na pletivu.

Kolik budu potřebovat vázacího drátu v případě použití klasických pletených pletiv?

Vázací drát slouží k upevnění středního napínacího drátu k pletivu, popřípadě k upevnění pletiva ke sloupku koncovému nebo ke sloupku od branky.

Obecně se dá říct, že na cca 50 m budete potřebovat 1 vázací drát o délce 30 m.

Kolik budu potřebovat napínacích kladek v případě použití klasických pletených pletiv?

Napínáky potřebujete použít na každou řadu napínacího drátu zvlášť.
Napínák napne maximálně 25 m napínacího drátu.
Napínáky se použivají nejlépe v místech umístění vzpěr.

Příklady:

 1. Rovný plot: délka 20 m, výška pletiva 150 cm (3 řady napínacího drátu) – budete potřebovat pouze 3 napínáky – není nutné napínat pletivo z obou stran, stačí pouze z jedné strany !
 2. Rovný plot: délka 50 m, výška pletiva 150 cm – 6 napínáků
 3. Plot do tvaru L  10 a 50 m, výška pletiva 150 cm – 3 + 6 napínáků
 4. Plot ve tvaru čtverce 10 + 15 + 20 + 13 m, výška pletivoa 150 cm –  3 + 3 + 3 + 3 napínáky
 5. Plot ve tvaru obdelníku 10 + 60 + 10 + 60 m, výška pletiva 150 cm – 3 + 9 + 3 + 9 napínáků
 6. Plot ve tvaru obdelníku 10 + 60 + 10 + 60 m, výška pletiva 100 cm – 2 + 6 + 2 + 6 napínáků

Sloupky, vzpěry a objímky
Kolik budu potřebovat sloupků a jakých?

 1. varianta: všude použiji sloupky pr. 48 mm
  výhody: dražší, ale stabilnější plot (doporučujeme)
 2. varianta: sloupky pr. 48 použiji pouze na začátcích, koncích a v rozích – jako průběžné použiji sloupky pr. 38 mm.
  Výhody: levnější, ale méně stabilnější plot

Pro obě varianty platí že rozteč sloupků by se měla pohybovat v rozmezí 2,5-3 m dle vlastního uvážení.

Všechny prodávané sloupky jsou už opatřeny nasazenou plastovou čepičkou. Úchytky na napínací drát nutno přikoupit.

Kolik budu potřebovat vzpěr?

Na každém začátku, konci plotu po jedné vzpěře.
V každém klasickém rohu plotu – 2 vzpěry
V rovných úsecích plotu by měli být 2 vzpěry co 25 m.
Pokud budete mít branku nebo bránu, měli by být z každé strany na sloupcích po jedné vzpěře.
Všechny prodávané vzěry jsou už opatřeny plastovou úchytkou s uchem, připravenou k montáži objímky.

Kolik budu potřebovat objímek?

Zpravidla tolik, kolik budete mít vzpěr.
Pokud byste použili objímku průběžnou nebo rohovou, lze na ně nasadit 2 vzpěry ve stejné výšce.
Průběžné a rohové objímky nabízíme pouze na sloupky pr. 38 a 48 mm.
Pokud budete mít branku nebo bránu se sloupky pr. 60 mm – nutno dokoupit příslušný počet objímek o průměru 60 mm.

Svařovaná pletiva
Jaké jsou výhody a nevýhody použití okrasných svařovaných pletiv např. typu Heavy?

Výhody:

 • vysoce kvalitní a elegantní provedení
 • svaření drátů zabraňuje psům rozpletením pletiva
 • tvarová stálost
 • u některých typů není nutné použít napínací drát
 • k montáži můžete využít námi prodávané kulaté sloupky pr. 38 a 48 mm včetně plastových úchytek.

Nevýhody:

 • nehodí se do vlnitého terénu nebo svahů
 • lehce složitější montáž a výměna popř. poškozených částí

Jak se svařovaná pletiva spojují k sobě?

Ideálním spojením dvou pletiv je v rohu, popř. v místě sloupku. Pokud konec pletiva nevychází na sloupek, doporučujeme pletivo zkrátit. Pletiva se k sobě v místě spoje svážou vázacím drátem.

Budu potřebovat k instalaci svařovaného pletiva napínací drát?

Záleží na zvoleném druhu, ale v drtivé většině případů ano, stejně jako u pleteného pletiva.

Branky a brány
Jaký je rozdíl mezi brankou ECONOMY a EXCLUSIVE?

Branka ECONOMY se prodává pouze s 1 sloupkem a nedá se do ní vložit zámek FAB. Zajišťuje se obvykle kladkou v kombinace se zarážkou (ta už je součástí příslušenství k brance).

Branka EXCLUSIVE se prodává vždy se 2 sloupky, dá se do ní vložit zámek FAB (není součástí příslušenství k brance).

Je nutné instalovat k brankám a branám vzpěry?

Není to nutné vždy (např. když to není technicky možné), ale důrazně to doporučujeme. Pozn: k brankám a branám jsou dodávány sloupky o pr. 60 mm (objímky pr. 60 nejsou součástí příslušenství k brankám – nutno si objednat samostatně dle potřeb). 

Podhrabové desky a držáky
Jsou podhrabové desky STANDARD vyztuženy ocelovou výztuží?

Ano, obě varianty jsou vyztuženy ocelovou výztuží – 2 kusy v jedné desce.

K čemu slouží držáky vzpěr na podhrabové desky?

Slouží k upevnění vzpěry na podhrabovou desku. Prodávají se bez vratových šroubů.

Jak postupovat při manipulaci s deskami?

Se zabezpečenou, originálně zabalenou paletou, je možné manipulovat pouze manipulační technikou určenou výhradně pro přesun palet. Paletami manipulujeme vždy originálními vidlemi, a to výhradně ve směru - kolmo na desky  (kolmo na delší stranu palety). Přesun celé palety musí probíhat plynule, bez otřesů, nárazů, aby nedošlo k poškození výrobku.

Paletu s deskami umístěte opatrně na vodorovný, upravený podklad. Před přerušením, odstraněním ztužujících, zabezpečovacích plastových a ocelových pásů, zabezpečte, aby desky zůstaly stále ve svislé poloze. Pokud potřebujete manipulovat s deskami jednotlivě, přesun provádějte stále ve svislé poloze. I dočasné uskladnění desek musí být ve svislé poloze, zabezpečeno proti překlopení, atd.

Dále si připravte držáky na sloupky a zkontrolujte si vzdálenost mezi držáky desek (ponechte si rezervu  min. 1 cm, aby desku bylo možné snadno vložit do držáků). Po prověření vzdálenosti mezi držáky uchopte desku na koncích (manipulují minimálně dvě osoby) a otočte desku kolem podélné osy o 180° tak, aby zkosená hrana byla nahoře. (toto je jediný okamžik, během které je deska “na ležato”.)

Desku opatrně zasuňte do držáků až na jeho spodní část. Tím je deska osazena a je možné desku přihrnout a to rovnoměrně po obou stranách. Desky se nesmí zatěžovat jednostranně !

Přesun podhrabové desky a manipulace s ní se provádí VÝHRADNĚ VE SVISLÉ POLOZE !!!

Desky nenoste na “placáka”, nepřevážejte jednotlivě na vidlích vysokozdvižného vozíku, bagru a už vůbec ne na kolečku, atd. Desky nepřevážejte na rozdělané paletě ! Na desky, které nejsou stále ve svislé poloze, nebo s nimi bylo manipulováno v rozporu s návodem na manipulaci, není možné uplatnit reklamaci. Převzetím zboží zákazník odsouhlasil, že zboží bylo předáno v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.