Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | Doprava a obchodní podmínky

Doprava a obchodní podmínky

Obchodní vztahy

Odesláním objednávky vzniká za níže uvedených podmínek mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, jejímiž stranami jsou:
prodávající: Moravskoslezské drátovny, a.s. se sídlem Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice, identifikační číslo: 25886916
kupující: osoba definovaná v objednávkovém formuláři; kupující je koncovým zákazníkem (dále jen „kupující“)

Cena zboží v e-shopu

Ceny zboží jsou platné pro objednávky odeslané prostřednictvím e-shopu.

Množstevní sleva

Při nákupu zboží v hodnotě více než 20.000,- Kč včetně DPH získává kupující nárok na množstevní slevu ve výši 3% z celkové ceny a při nákupu v hodnotě více než 50.000,- Kč slevu ve výši 5% z celkové ceny.

Přijetí a potvrzení objednávky

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím zasláním kopie objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

Způsob dodání

Dodání zboží je možné těmito způsoby:

 • Osobní odběr v podnikové prodejně  
  • Kupující je prodávajícím do druhého pracovního dne příslušným pracovníkem (e-mailem popř. telefonicky) informován o možném termínu odběru objednaného zboží na vybrané podnikové prodejně (zboží je obvykle skladem).
  • Kupující může svou objednávku na místě odběru podle vlastního uvážení nebo po poradě s našim odborným personálem upravit (jak množství, tak sortiment).
  • Úhrada zboží kupujícím probíhá buď platbou v hotovosti v Kč nebo platební kartou. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.
  • Dopravu zakoupeného zboží si zajišťuje kupující, takže doprava není účtována.
 • Zásilka přepravní společností

  • Pokud úhrada zboží kupujícím probíhá v hotovosti při předání zboží kupujícímu přepravní společností (tzn. na dobírku), je objednané zboží  prodávajícím expedováno do 3. pracovního dne. Pokud není možné tento termín dodržet, informuje prodávající o náhradním termínu expedice kupujícího e-mailem. Daňový doklad je součástí zásilky.
  • Dopravu zakoupeného zboží zajišťuje prodávající.
  • Objednané zboží je pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození při přepravě.
   Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
  • Požadavky na přesný termín dodání a pod. pište prosím do poznámky na objednávkovém formuláři.
  • Nejpozději v den dodání Vás bude telefonicky kontaktovat přepravní společnost, která si s Vámi dohodne čas dodání.
  • Akce "DOPRAVA ZDARMA PO CELÉ ČR"
   Pokud hodnota objednávky přesáhne částku 7.000,- Kč včetně DPH, hradí kupující balné a paletovné ve zvýhodněné sazbě pouze 149,- Kč bez DPH.
   Upozornění - akce se nevztahuje na objednávku vybraných druhů zboží. Obsahuje-li objednávka toto zboží, je dopravné účtováno podle zvláštního sazebníku, který je uveden níže.
   Pokud hodnota objednávky nedosáhne částky 7.000,- Kč včetně DPH, hradí kupující balné popř. paletovné podle tohoto sazebníku:
  • Hmotnost zásilky
   (kg)
   Balné, paletovné
   (Kč bez DPH)
   Do 30 kg 131,- Kč
   31 až 100 kg 241,- Kč
   101 až 200 kg 483,- Kč
   více než 200 kg 604,- Kč
  • Pokud zásilka obsahuje zboží "Branky", "Brány", "Plotové panely", "Svařované sítě holé", "Pletivo se zapleteným napínacím drátem" nebo jakékoliv "Sloupky" délky 2500 mm a více, pak cenu dopravy hradí kupující podle tohoto sazebníku:
   Počet objednaných ks  Cena dopravy
   (Kč bez DPH)
   1 - 5 1 869,- Kč
   6 - 50 2 859,- Kč
   51 - 100 3 299,- Kč
   101 - 150 3 739,- Kč
   151 - 200 3 959,- Kč
   201 a více 3 848,- Kč
  • Pokud zásilka obsahuje zboží "Podhrabové desky STANDARD", pak cenu dopravy hradí kupující podle tohoto sazebníku:
   Počet objednaných ks 
    
   Cena dopravy
   (Kč bez DPH)
   1 - 15 2 859,- Kč
   16 - 30 4 179,- Kč
   31 - 60 6 159,- Kč
   61 - 90 7 699,- Kč
   81 - 120 8 799,- Kč
   121 - 150 9 899,- Kč
   151 - 210 12 649,- Kč
   211 a více 16 499,- Kč
   Celková hmotnost zboží včetně ceny balného a paletovného (případně dopravného) je vždy uvedena na objednávkovém formuláři (košík).

Přirážka za rozmotání pletiva

U vybraných druhů pletiva je možnost objednat kromě celého balení (role) i konkrétní délku pletiva v běžných metrech. V případě objednávky konkrétní délky v běžných metrech je kupujícímu účtována přirážka za rozmotání pletiva.

Přirážka za nastříhání

Některé výrobky se prodávají v délkách běžných metrů z role. Za nastříhání konkrétní délky v běžných metrech je kupujícímu účtována přirážka podle typu výrobku.

Ochrana dat

Vyplněním a odesláním objednávky v e-shopu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající MSD a.s. respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na e-mail kupujícího nezasílá žádné marketingové informace. Viz informace o zpracování osobních údajů.

Právo na odstoupení od smlouvy

 • Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Moravskoslezské drátovny, a.s. se sídlem Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice, identifikační číslo: 25886916, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
   
 • Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zrušit objednávku zákazníka zaslanou přes e-shop, pokud se zjistí, že se  jedná o dodání zboží na problematické, špatně dostupné místo dodání. V takovém případě bude objednávka stornována.

Práva z vadného plnění - reklamační řád

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Informace o zpracování osobních údajů