Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | Doprava a obchodní podmínky | Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost  Moravskoslezské drátovny, a.s. se sídlem Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice, identifikační číslo: 25886916. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@msdo.cz.

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu a uskutečněné obchody.

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy - dodávky objednaného zboží a služeb.

4. Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.

5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s vámi uzavřených smluv a rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní, advokátní kancelář a doručovací společnosti.

9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Moravskoslezské drátovny, a.s.